Kisan Care

Soyabean

Soyabean

सोयाबीन पिकावरील तांबेरा या रोगाच्या नियंत्रणासाठी कॉन्टाफ १ लिटर प्रति ८०० लिटर पाण्यात मिसळून एक हेक्टर क्षेत्राकरीता फवारणी करावी. तसेच खोडमाशी व पाने खाणा-या अळीचे नियंत्रण करावे.