Kisan Care

Cotton

 

 

Cotton

कपाशीचे पीक फुलावर असताना पाण्याचा ताण पडू देऊ नका. १० दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ वेळा एकसरी आड ओलित करावे.

मावा, फूलकीडे, तुडतुडे, पांढरी माशी या किडीपासून पिकाचे संरक्षण करा.

पात्या, फूलगळ कमी करण्यासाठी १ मिली प्लॅनोफिक्स ४.५ लिटर पाण्यात मिसळून २५ दिवसांच्या अंतराने दोन वेळा फवारणी करावी.